ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, запознайте се внимателно с общите условия описани по-долу, преди да използвате онлайн магазин shop.h2o-air.com.

Общите условия е възможно периодично да се променят от доставчика, затова преди всяка покупка прочитайте внимателно Общите условия.

I. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Под „ДОСТАВЧИК” се има в предвид Глобал Гарант ООД предлагащ стоки или услуги на платформата за електронна търговия shop.h2o-air.com.

2. Под „КУПУВАЧ/ потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата shop.h2o-air.com на своя компютър с цел да се информира или да направи поръчка на стоки.

3. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от КУПУВАЧА.

4. Shop.h2o-air.com е интернет магазин собственост на ДОСТАВЧИКА Глобал Гарант ООД.

II. Предмет:

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които доставчика Глобал Гарант ООД, предоставя продажба на стоки и услуги на потребители/купувачи посредством електронния магазин shop.h2o-air.com.

Данни на ДОСТАВЧИКА:

Глобал Гарант ООД, ЕИК 115695391, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Хан Аспарух №122, тел.: 032/ 94 24 64, email: sales@h2o-air.com

III. Предоставяне на стоки и услуги:

5. Настоящите общи условия се прилагат както за потребители/купувачи с регистрация, така и без регистрация. С поставяне на отметката „Съгласен съм с общите условия и ще ги спазвам безусловно”, КУПУВАЧА  декларира, че е запознат с общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

При извършване на регистрацията КУПУВАЧЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. Предоставената лична информация е под закрила нa Закона за защита на личните данни, тя ще бъде използвана с цел изпълнение на Вашата поръчка и няма да се предоставя на трети лица.

6. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя цените в онлайн магазина, както и да променя Общите условия, без да уведомява КУПУВАЧА.

7. Продуктите, които се намират на интернет страницата на shop.h2o-air.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ДОСТАВЧИКА.

8. След кликане на бутона “ Поръчай“, КУПУВАЧЪТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. КУПУВАЧЪТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Договорът между КУПУВАЧА и ДОСТАВЧИКА представлява настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ достъпни на адрес: shop.h2o-air.com

9. ДОСТАВЧИКА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица  ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КУПУВАЧА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от КУПУВАЧА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ДОСТАВЧИКА, КУПУВАЧЪТ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

10. Договорният език е български, а плащанията ще  бъдат  извършвани в български левове с ДДС.

IV. ДОСТАВКА

11. Веднага след предаване на стоката на куриер, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху КУПУВАЧА. КУПУВАЧЪТ носи изцяло риска от повреждане или загубване на стоката при доставката. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

12. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КУПУВАЧА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ДОСТАВЧИКА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ДОСТАВЧИКА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ДОСТАВЧИКА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
12а. При предаване на стоката КУПУВАЧЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КУПУВАЧЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КУПУВАЧЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

12б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КУПУВАЧА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, КУПУВАЧЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ДОСТАВЧИКЪТ предлага гаранционен документ на своите КУПУВАЧИ за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя стока.

VI. ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

13. Цената на куриерската услуга по доставката се заплаща от КУПУВАЧА или ДОСТАВЧИКА в зависимост от следните условия:

13.1. Доставката е БЕЗПЛАТНА за поръчки направени през онлайн магазина с обща стойност над 120,00 лева с ДДС на територията на Република България. Доставката се извършва с куриерска фирма Спиди до 2 работни дни при поръчки направени до 12.00  часа.

13.2. Доставката е ЗА СМЕТКА НА КУПУВАЧА при поръчки на стойност под 120,00 лева с ДДС. Доставката е с куриерска фирма по желание на клиента и до 2 работни дни при поръчки направени до 12.00  часа.

13.3. Доставката на стока при поръчки с обща стойност над 120,00 лева с ДДС, може да се извърши с куриерска фирма по избор на клиента, но той заплаща и поема отговорноста по транспортта и.

13.4. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, КУПУВАЧЪТ следва да заплати всички транспортни разходи, митнически и др. такси, свързани с износа.

13.5. Всички наши клиенти получават 20% отстъпка от куриерските услуги на СПИДИ, когато доставката е за тяхна сметка и решат да се възползват от нея.

Доставката се извършва с опцията „ Отвори преди плащане”, с цел да прегледате Вашата пратка преди да платите сумата по нея. При положение, че решите да НЕ взимате стоката, трябва да платите куриерската услуга в обратна посока за връщането и до изпращача.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

14. КУПУВАЧЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина shop.h2o-air.com.

15. КУПУВАЧЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

16. КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. КУПУВАЧЪТ е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

17. КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата shop.h2o-air.com.

18.  Всеки потребител при ползване на услугите, независимо дали е клиент на ДОСТАВЧИКА се задължава:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от shop.h2o-air.com услуги;
•    да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ДОСТАВЧИКА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипервръзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез shop.h2o-air.com в нарушение на закона, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, добрите нрави или Интернет етиката;

18а.  КУПУВАЧЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

19. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
20. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на shop.h2o-air.com.
21. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на КУПУВАЧА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ДОСТАВЧИКА  не носи отговорност спрямо КУПУВАЧА и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез shop.h2o-air.com.

21а. ДОСТАВЧИКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

22. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

23. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани.

24. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКА, освен в случай на изрично несъгласие на КУПУВАЧА, изпратено на следния e-mail адрес sales@h2o-air.com .

ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

25. ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ДОСТАВЧИКА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДОСТАВЧИКА

26. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на КУПУВАЧА и позволяват възстановяване на информация за КУПУВАЧА, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипервръзките, които използва информацията, която ползва и записва и други.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

27. ДОСТАВЧИКЪТ  гарантира на КУПУВАЧА конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКА  защитава личните данни на КУПУВАЧА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КУПУВАЧЪТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКА  може да използва личните данни на КУПУВАЧА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

27а. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КУПУВАЧА  на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КУПУВАЧА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

X. ИЗМЕНЕНИЯ

28. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ДОСТАВЧИКА  се задължава да уведоми КУПУВАЧА за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако КУПУВАЧА  не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че КУПУВАЧЪТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ДОСТАВЧИКА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на КУПУВАЧА.

29. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКА, съобразно българското законодателство.

30. КУПУВАЧЪТ има 14 дни (според закона – чл. 55, ЗЗП, да премисли и, ако реши, че стоката вече не го интересува, да я върне, при това без да е задължен да дава обяснение действието си. Законовата гаранция е две години и рекламацията трябва да бъде не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието.